1. Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri aramak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

2. Üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlardaki kısıtlamalarının olmadığı eğitim ve öğretim programlarını ve ortamlarını düzenlemek, bunlar için gerekli araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması sağlamak