Değerli öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz,

Engeller birliktelikle aşılır; zorlukları ortadan kaldırmak, bütün öğrencilerimiz için ortak ve eşit paylaşım alanlarını oluşturarak, bilimin yaydığı ışıkla gelecek yarınlara hızla koşmak için sizleri yanımızda görmek istiyoruz.

Bu bağlamda Yükseköğretim Kurulunun 20 Haziran 2006 tarih ve 26204 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmeliğine istinaden 1 Mart 2007 tarihinde Engelsiz Yaşam Birimi kurulmuş ve ilk olarak 18 engelli öğrencimiz tespit edilmiştir. Daha sonra fakülte/yüksekokul/enstitüde de engelli öğrencilerimizle yakından ilgilenebilecek birer danışman öğretim elemanı ve gönüllü öğrenci belirlenmiştir.

Birimimizin amacı,

Engelli öğrencilerin akademik, idari, fiziksel, psikolojik, barınma ve sosyal alanlarla ilgili ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçların karşılanması için yapılması gerekenleri belirleyip, yapılacak çalışmaları planlamak, koordine etmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını değerlendirmek.

Birimimizin Görevleri;

1. Yükseköğretim programlarına kaydı yapılan engelli öğrencilerin öğrenimlerini sürdürdükleri sırada ihtiyaçlarını karşılamak ve karşılaşabilecekleri engelleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için çözüm önerileri aramak, gerekli düzenlemeleri yapmak.

2. Üniversite öğrencilerinin akademik, fiziksel, psikolojik ve sosyal alanlardaki kısıtlamalarının olmadığı eğitim ve öğretim programlarını ve ortamlarını düzenlemek, bunlar için gerekli araç gereç temini, özel ders materyallerinin hazırlanması sağlamak